Elektrostatičnost ESD


Standard opisuje preskusne metode za določanje električne upornosti obutve, s katero je nadzorovan elektrostatični potencial posameznika. Ta standard je primeren za uporabo pri proizvajalcih obutve kot tudi pri končnih kupcih.