EN 374-5


Varovalne rokavice za zaščito pred tveganji, povezanimi z mikroorganizmi.