STERILE R


Migracijski test - Ta standard določa navodila za izbiro pogojev in testnih metod za celotne migracije. Za materile in artikle v stiku z živili.